"De Barometer"

Deze 'oude dame' speelt anno nu weer de sterren van de hemel. De algehele restauratie die dit "raspierement" gedurende 2005 onderging heeft er voor gezorgd dat u weer optimaal kunt genieten van zowel het uiterlijk als de muzikale kwaliteiten.

Het orgel werd in 1910 gebouwd bij de fabriek van Koenigsberg in Antwerpen en is daardoor een van de oudste straatorgels van Nederland. Sinds het op straat werd geïntroduceerd had het veel succes bij het publiek. De latere eigenaar en exploitant Bonewit maakte het orgel wereldberoemd door er in 1958 mee naar Rusland te reizen en op het rode plein in Moskou te spelen.

Tegenwoordig is het orgel van Hans van der Velde en speelt het voornamelijk in en om Alkmaar. Daarnaast doet het ook regelmatig mee aan draaiorgelmanifestaties. Om u ook thuis te kunnen laten genieten van de prachtige warme klank van dit pierement heeft de Orgelman® ook hier een CD van laten opnemen.

 


 

"Het Kleine Radio Orgel"

Een groot 'Visite Kaartje' voor Nederland! Een ' Stradivarius onder de draaiorgels' schreef eens de orgelkenner Mr. Romke de Waard. En dat wordt door velen beaamd.

Het orgel werd in de 20er jaren vervaardigd bij de fabriek van Carl Frei in Breda. In 1929 kwam het op straat bij de orgelverhuurder Möhlman in Amsterdam. Ongeveer 35 jaar later ontfermde Anton Pluer zich over het instrument. In 1967 werd bij hem een zeer geslaagde restauratie voltooid waarna hij het orgel weer verhuurde.

Zo kwam het dat twee scholieren het in 1979 op zich namen om dit instrument puur uit liefhebberij in Castricum op Zaterdam te exploiteren. Johan Weima, nu een bekende draaiorgelboekenmaker, en Hans van der Velde, de huidige eigenaar. Deze laatste gebruikt het als pronkstuk van zijn collectie in zijn bedrijf. Zo speelde het menig maal tijdens officiële ontvangsten uit Japan en diende het als 'piece de la creme' tijdens jumelage evenementen voor de gemeenten Alkmaar in Troyes (FR) en Darmstadt (D). Ook op de Schager folklore markt en de kaasmarkt in Alkmaar is het orgel een graag geziene gast. Het orgel is thans voor de tweede maal gerestaureerd door de firma Pluer en het resultaat kunt u beluisteren op deze opname. Veel plezier bij het beluisteren van deze CD.

 


 

"101 toets MORTIER nr. 1052"

Dit 101 toets mortier orgel nr. 1052 is èèn van de grotere typen dansorgels. Het meet 8,5 meter lang en 5,5 meter hoog en werd in 1932 afgeleverd door de firma Mortier.

Deze fabriek (1898-1952) was gevestigd in Antwerpen en specialiseerde zich in het vervaardigen van dansorgels en orchestrions. Het was een vooruitstrevend bedrijf dat in de bloeiperiode zo'n 80 werknemers in dienst had en ongeveer 25 instrumenten per jaar afleverde.

Veel van deze orgels zijn in de loop der tijd verbouwd of gesloopt. Zoniet de 1052. In verschrikkelijk slechte toestand werd dit orgel ontdekt door de huidige eigenaren Johan Weima en Hans van der Velde. Zij zagen direct de uniciteit in van deze Mortier en gingen de uitdaging aan om een restauratie ter hand te nemen. Deze werd in eigen beheer uitgevoerd met hulp van vrienden, te weten Bert van Schoonderwoerd den Bezemer en Thijs Gravendaal. Bert heeft ook de restauratie van het front op zich genomen. Hij herschilderde het geheel en wist de authentieke kleurstelling op vakkundige wijze te handhaven.

Het orgel wordt thans beheerd door het draaiorgelmuseum in Assen, waar U het iedere 2e en 4e zondag van de maand 'live' kunt bewonderen.

De eerste 15 tracks van deze CD geven U een idee hoe dit orgel vroeger in een danszaal geklonken moet hebben. Track nr. 17 en 18 laten U horen dat naast deze amusements-muziek óók klassieke muziek op dit instrument heel goed tot zijn recht kan komen. Het tweede deel van deze opname bevat werken van hedendaagse noteurs die duidelijk een andere wijze van arrangeren hebben.

Veel luister plezier met deze prachtige CD, die U een goed 'beeld' geeft van de muzikale mogelijkheden van de 101 toets Mortier 1052!